۱_ هزينه تمام شده اين سرويس بسته به تعداد گوشي يا مانيتور مورد نياز، كيفيت وسايل، برند تجهيزات انتخاب شده متفاوت است.
۲_ در صورت تمايل مي توانيد تجهيزات مورد نياز خود را از شركت هاي طرف قرار داد ما خريداري فرماييد.
۳_ قيمت نهايي بر اساس خدمات مورد نياز شما محاسبه و پس از بازديد مشخص مي شود.
۴_ شما مي توانيد حين ثبت درخواست و يا بعد از ثبت آن به صورت آنلاين، اعتباري و يا به صورت نقدي مبلغ هزينه مربوط به انجام سرويس را پرداخت نماييد.