۱_ برای بهره مندی با کیفیت از خدمات این بخش به کاربر مشتری توصیه می گردد تا قبل از ثبت درخواست از مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان فنی شرکت استفاده نماید تا کارشناس بتواند پس از شنیدن توضیحات کاربر مشتری نسبت به انتخاب بهترین گزینه برای رفع مشکل کاربر مشتری اقدام نماید.
۲_ در این قسمت جنانچه تعمیر دستگاه در محل سکونت کاربر مشتری امکان پذیر باشد عامل اجرایی نسبت به ارائه خدمات در محل اقدام می نماید و اگر نیاز به بردن دستگاه باشد پس از بازدید حضوری و ارائه رسید به تعمیر دستگاه پرداخته می شود.
۳_ هزینه ی نهایی پس از بادید عامل و بررسی دقیق عیوب مطروحه دستگاه به کاربر مشتری اعلام می گردد.
۴_ هزینه ی نصب نرم افزارها بسته به نوع نرم افزار متغیر است.
۵_ چنانچه ایراد مطرح شده با نصب ویندوز برطرف نشد و ایراد سخت افزاری بود برای این امر هزینه ای دریافت نمی شود.