۱_ جابجایی کلیه لوازم و اثاثیه روی فرش ها برعهده مشتری می باشد و عاملان قالیشویی در قبال آن مسئولیتی ندارند.
۲_ عامل قالیشویی متعهد است در هنگام حمل قالی کلیه ایرادات موجود در قالی من جمله پوسیدگی،لکه و … و همچنین سایر نواقص را رسید نموده و یک نسخه از آن را به مشتری تحویل نماید بدیهی است این رسید ملاک عمل هرگونه ادعای بعدی مشتری در زمان تحویل می باشد.
۳_ مشتری مکلف است در هنگام تحویل محموله فرش در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا ایراد آن را بیان نماید در غیر اینصورت قالیشویی مسئولیتی در قبال ایرادات دیده شده پس از تحویل ندارد.
۴_ بازه زمانی دریافت فرش بین ساعت های ۸ الی ۱۲ ظهر و ۱۲ الی ۱۷ و ۱۸ به بعد می باشد.
۵_ فرش ها به صورت بسته بندی شده تحویل داده می شود. در صورتی که در مدت زمان تحویل، مشتری در محل حضور نداشته باشد هزینه ی نگه داری فرش در انبار و هزینه ی تحویل مجدد بر عهده ی مشتری است.
۶_ در صورت انتخاب سرویس های اعلا شویی، رفوگری و ترمیم، لکه برداری، شستشوی قالیچه، کناره و فرش ابریشم، قیمت دقیق پس از اعزام کارشناس در محل مشخص می شود.
۷_ قیمت نهایی بر اساس خدمات مورد نظر مشتری محاسبه می شود.