۱_ تعمیرات سیستم فعلی و اجرای سیستم لوله کشی جدید، پس از بازدید حضوری عامل امکان پذیر است.
۲_ تعیین هزینه انجام کار، پس از کارشناسی حضوری و مشخص شدن عواملی مانند روکار و توکار بودن، سایز و نوع لوله کشی تعیین می گردد.
۳_ در صورت عدم توافق با عامل، هزینه‌ی ایاب و ذهاب و کارشناسی دریافت می‌شود.
۴_ هزینه‌ی ایاب و ذهاب عاملان برای انجام سفارش معادل ۲۰ هزار تومان می باشد.
۵_ هزينه بيشتر خدمات لوله كشي با توجه به ميزان خرابي و نوع كار نياز به بازديد دارند و قيمت نهايي پس از بازديد مشخص خواهد شد.
۶_ هزينه هاي عنوان شده صرفا براي اجرت انجام كار است و هزينه قطعات مصرفي به صورتحساب افزوده مي شود.
۷_ هزينه توكار كردن لوله به علت تعميرات اساسي، كنده كاري، ايزوگام و … بايد پس از بازديد كارشناس تعيين شود.
۸_ شما مي توانيد بعد از ثبت سفارش خود و پس از بازديد كارشناس، به صورت آنلاين، اعتباري و يا به صورت نقدي مبلغ هزينه مربوط به انجام سرويس را پرداخت نماييد.