۱_  در صورت انتخاب پتينه ، هزينه مشخصي براي آن وجود ندارد و بسته به طرح و مدل انتخابي و ابزار مورد استفاده متفاوت مي باشد.
۲_ در صورتي كه سقف محل کاربر مشتری داراي ابزارخوردگي و گچبري باشد و رنگ مورد نظر کاربر مشتری با ديوارها متفاوت باشد به هزينه نهايي افزوده خواهد شد.
۳_ هزینه نقاشی ساختمان بر اساس متراژ و کیفیت زیرسازی کار محاسبه می‌شود.
۴_ هزینه زیرسازی بیش از حد معمول (ترک‌های عمیق، شکستگی‌های طولانی، سطح گچی و …) بر اساس قیمتی که توسط ناظر تعیین می شود محاسبه می شود.
۵_نوع رنگ مورد نیاز توسط نقاش و با اطلاع کاربر مشتری تهیه خواهد شد.
۶_ هزینه ی کارهایی از قبیل رنگ آمیزی در ورودی ، رنگ آمیزی در پارکینگ ، رنگ آمیزی در محوطه ، اجرای تکنیک‌های خاص نقاشی ، جابجا کردن مبلمان ، جداکردن پرده و مواردی از این دست ، به صورت توافقی محاسبه می‌شود.
۷_ هزینه نقاشی چارچوب پنجره‌ ها به صورت جداگانه محاسبه و به قیمت نقاشی اضافه می‌شود. قیمت نقاشی هر واحد سطح از چارچوب پنجره معادل قیمت یک مترمربع از رنگ انتخابی است.