۱_ کلیه قیمت های اعلام شده توسط آمود بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس و حمل و نقل را شامل نمی شود.
۲_ چنانچه کاربر مشتری نیاز به تهیه جنس مناسب توسط عامل داشته باشد، عامل در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید و همچنین هزینه حمل و نقل را به کاربر مشتری ارائه نماید.
۳_ باتوجه به آسیب زا بودن ابزارآلات بخاری از کاربر مشتری حواهشمند است قبل از ورود این ابزارآلات به محل کلیه تدابیر ایمنی لازم را فراهم آورد در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب اجتماعی برعهده کاربر مشتری می باشد.
۴_ جهت انتخاب جنس حتما نمونه کارها و نمونه جنس توسط عامل خدمتتان ارائه خواهد شد.
۵_ عامل مؤظف می باشد پس از اتمام کار محیط را به صورت کامل تمیز نموده و به مشتری تحویل نماید.