18 ژانویه , 2020

چگونه آبگرمکن خود را سرویس کنیم؟

تصویر: این سیم زنگ زده چیزی است که زمانی یک میله آند ¾ اینچی ساخته شده از آلومینیوم یا منیزیم بوده است. بدون میله، آب گرم […]