20 ژانویه , 2020

تمیز کردن انواع شیشه

شیشه ها بخشی از زندگی روزانه هستند، و زمانی که به خوبی تمیز شوند جلوه ی زیبایی خواهند داشت. متأسفانه شیشه ها زود کثیف می شوند […]
19 ژانویه , 2020

“خلاص شدن از بخار روی شیشه اتومبیل”

بخار روی شیشه زمانی که دو دمای متفاوت بهم برخورد می کنند ایجاد می شود. در تابستان زمانی که هوای گرم بیرون با هوای سرد داخل […]